10428714_1567342230167188_105570610583321362_n

 

學生人數              : 904

師生比例              : 1:11

鄰近機場              : 距離Brisbane Airport 9分鐘

每年學費              : AUD 28,200 – 29,240
設施      : 足球場、圖書館、游泳池等
課外活動    : 射箭、合唱團、戲劇等

 

 

Clayfield College成立於1931年,是一間基督教的傳統女子學校,致力為學生提供高質素的課程和課外活動,並鼓勵每一個學生發展自己的潛能。